IMPRESSZUM

A honlap kiadója (fenntartója): A.D.U. Építész Iroda Kft.
Székhely: 1111 Budapest, Kruspér utca 1/C.
Postai levelezési cím: 1111 budapest, Kruspér utca 1/C.
Telefon: +36 1 209 7330
Telefax: +36 1 209 7330
Honlap: http://www.aduepitesz.hu

A médiaigazgatásra vonatkozó szabály megsértése miatti eljárásra hatáskörrel rendelkező szervek:
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, 1525 Budapest Pf. 75., Tel: +36 1 457 7100
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1530 Budapest, Pf: 5., Tel: +36 1 391-1400


Szerkesztés:
Gajdos Gergő Márk

Szerzők: Pálossy Miklós, dr. Gajdos István, Gajdos Gergő Márk
A honlapon megjelenített információkat az A.D.U. Építész Iroda Kft. kizárólag tájékoztatás céljából teszi közzé.

A szolnokigyalogoshid.hu és a tiszaviraghid.hu honlapon (továbbiakban: lap) található tartalom az A.D.U. Építész Iroda Kft. és Pálossy Miklós (továbbiakban: kiadó) szellemi tulajdona. Kivételt képeznek ez alól azok az anyagok (fotók, videók, stb.), ahol a címben vagy a szövegben egyéb utalás található a szerző kilétére.

A kiadó előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a lap egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése. A lap tartalmának egyes részeit – kizárólag saját felhasználás céljából – merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a lap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A kiadó követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

A szolnokigyalogoshid.hu és a tiszaviraghid.hu honlapok böngészése egyúttal az alábbi feltételek elfogadását jelenti:

  • a weboldal, ill. annak tartalma szerzői jogi védelem alá esik;
  • az kiadó előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a weboldal tartalmának egészét vagy részeit bármilyen formában felhasználni, reprodukálni, átruházni, terjeszteni, átdolgozni, vagy tárolni. A kiadó azonban beleegyezik abba, hogy Ön a weboldal tartalmát vagy kivonatait – a szabad felhasználás körében személyes használatra – számítógépén tárolja vagy kinyomtassa;
  • a kiadó fenntartja magának a jogot, hogy weboldal tartalmát bármikor módosítsa ill. elérhetőségét korlátozza vagy megszüntesse;
  • a kiadó nem vállal felelősséget azért, hogy a weboldalhoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz;
  • a weboldal, ill. az ott elérhető információk hozzáféréséből, ill. azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, a weboldal esetleges üzemzavarból vagy félreérhetőségből eredő károkért – ha jogszabály másként nem rendelkezik – a kiadó szintén nem vállal felelősséget. Mindez vonatkozik weboldalak pontosságára, megbízhatóságára, aktualitására ill. tartalmára is.